درج خط کنار دسته_ناو

دسته بندی ها :
درج خط کنار دسته_ناو

در کنار دسته ساز مسیری جهت سهولت در گره زدن پرده ها ایجاد میکنند.

برخی آن را ناو گویند.در میان ساز سازها به شیار بغل دسته معروف تر است.

مطالب مرتبط

نظرات شما

X